Menüü

Andmetöötlustingimused

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas SA Valgamaa Arenguagentuur kogub ja töötleb teavet, kui olete avaldanud soovi liituda meie poolt hallatavate infolistidega.

Meie eesmärk on tagada oma klientide ja võimalike tulevaste klientide kohta käivate andmete privaatsus ja konfidentsiaalsus ning järgida allpool esitatud põhimõtteid kooskõlas meie kutsealaste kohustuste ja kohaldatavate andmekaitseseadustega.

Kasutame teilt saadud teavet selleks, et saata teile värskeid uudiseid toimuva, teile pakutavate teenuste valiku ja teile huvi pakkuda võivate tulevaste sündmuste, koolituste ja seminaride kohta. Kasutame teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil seni, kuni avaldate soovi, et me antud teavet teile enam ei saadaks. Antud teabe edastamiseks võime kasutada teie e-posti aadressi, mille kaudu on võimalik teiega ühendust saada.

Töötleme teie isikuandmeid vaid teie nõusoleku alusel. Teie isikuandmete töötlemine on piiratud sellega, mis eesmärgil andmeid koguti. Teie isikuandmetega saavad tutvuda ainult need töötajad, kes peavad isikuandmeid töötlema oma kutsealaste kohustuste ja teie kui kliendi ees olevate ülesannete täitmiseks. Teie isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem kui vajalik eespool loetletud andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

Me ei väljasta teie andmeid kolmandatele isikutele. Edastame kolmandate isikute poolt väljastatud infot teile selekteeritult analüüsides info edastamise vajalikkust.

Palume, et teavitaksite meid kindlasti kõikidest muudatustest, mida teid puudutavates töödeldavates isikuandmetes tuleb teha.

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui arvate, et andmed on ebaõiged või mittetäielikud. Peale selle võite taotleda oma isikuandmete kustutamist infolistist, kui neid isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud.

Teil on võimalus meie teavitustest loobuda iga kord kui saadame teile teavet korraldatavate sündmuste kohta või muud teavet, mis teid meie arvates võiks huvitada. Ühtlasi võite meiega igal ajal ühendust võtta ja seeläbi teadetest loobuda.

 

Infolistid

Valgamaa Arenguagentuur haldab maakonna valdkondlikke infoliste, milles jagatakse päevakajalist teavet, infot seminaridest, koolitustest, konkurssidest jmt.

Ettevõtete list (taotlus saadetakse aadressile ylle.vilo@valgamaa.ee)

MTÜde list (taotlus saadetakse aadressile aet.arula@valgamaa.ee)