Menüü

Tervise ja heaolu toetusvoor


Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Valgamaa heaolu- ja terviseprofiili tegevuskava aastateks 2019-2023 

https://www.terviseinfo.ee/images/Valga_maakonna_terviseprofiil_ja_tegevuskava_aastateks_2019-2023.pdf  tegevuste täitmisele ja Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030 eesmärkide saavutamisele Valgamaal.

Hetkel ei ole taotlusvoor avatud. 

 

2022.a. toetusvoorust rahastati järgmised taotlused:

Taotleja

Projekt

MTÜ Valga Abikeskus

Positiivne sõltuvus

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA

Tankla Õpilasmaleva kokkutulek

Otepää Vallavalitsus

Matk Kõrvemaal Jussi loodusrajal, meelemürkide ennetus ning füüsilise aktiivsuse propageerimine noortele

MTÜ Meremõisa Rehabilitastioonikeskus

Tüdrukute Klubi


Taotlemise juhend
Taotlusvorm
Aruandevorm

 

Lisainfo:

Merle Liba
rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator

Tel. +372 534 77433
e-post: merle.liba@valgamaa.ee ;