Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teke ning püsimine.

2024.a. kevadvooru tähtaeg oli 01.04.2024 kell 16.30. Kevadvooru laekus kokku 51 taotlust, mille menetlemine kestab maksimaalselt 50 tööpäeva, seega on otsused taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta kättesaadavad hiljemalt 11. juunil 2024. 

 

Meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), projektidega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Otselink Valgamaal taotluse esitamiseks: https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=10090

Meetme „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot) projektidega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. 

Otselink Valgamaal taotluse esitamiseks: https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=10091

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega: "Projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel".

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

Taotlemise eelselt soovitame tutvuda e-toetuste keskkonda tutvustavad juhistega  või juhendvideoga

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus on leitav SIIN
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda SIIN
Hindamismetoodika

Aruandevormi näidis

2023.a. sügisvoorus rahastatud projektid: 

Taotleja

Taotlus

Taotletav summa

OTEPÄÄ AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS

Otepää AMS keraamikatuppa potikedra soetamine

1 695,60

Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts

Kogukonnaruumi tegevusvõimaluste parendamine.

2 279,70

Ritsu Külaselts

Ritsu kogukonnasauna renoveerimine

3 571,62

Mittetulundusühing Hummuli Arendus

Hummuli kogukonna teisaldatavad lauad

2 254,50

Sooru Külaselts

Pop-Up telk Sooru kogukonnale

1 359,00

MTÜ Karjatnurme Kogukond

Karjatnurme külaplatsi arendus

937,54

Ala Külaselts

Ala Külaseltsi tegevusvõimaluste laiendamine

2 315,93

MTÜ Valga Abikeskus

Koikküla kogukonna sotsiaaltöökeskuse arendamise 1.etapp

4 000,00

mittetulundusühing Carma Motoklubi

Carma ürituste helitehnikabaasi täiendamine

3489,11

2023.a. kevadvoorus rahastatud projektid: 

 

Taotleja

Taotlus

Taotletav summa

Ritsu Külaselts

Pop-up telk ja välitoolid Ritsu kogukonnale

3 320,10

Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts

Kogukonnaruumi kööginurk

3 960,00

Taagepera Külaselts

Külamaja tegevusvõimaluste laiendamine

1 116,00

Mittetulundusühing Uma Kants

Kotussõ Uma Üükontsõrti töötubade läbiviimine

1 783,80

MTÜ Fortissimo

Tsirgufest 2023

2 500,00

Mittetulundusühing Iiah

Edumeelne Kuigatsi piirkond

3 958,20

MTÜ Karjatnurme Kogukond

Karjatnurme kõlakoda.

3 100,00

Koorküla Külaselts

Koorküla Lõikuspidu 2023

2 500,00

mittetulundusühing Kungla

Muusikateatri arendamine Valga linnas

3 681,90

 

2022.a. sügisvoorus rahastatud projektid:  

Taotlus

Taotleja

Taotletav summa

Vanade pärandoskuste taaselustamine ja edasiandmine

MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS

2 250,00

Hummuli Talvine Looduspäev 2023

Mittetulundusühing Hummuli Arendus

2 500,00

Otepää Aiandus- ja Mesindusseltsi aiandusmaja köögi sisustamine

OTEPÄÄ AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS

3 600,00

Välitelgid ja banketitoolid Hummuli kogukonnale

Mittetulundusühing Hummuli Arendus

4 000,00

Väikekoolide haridusdisaini talgud Hargla Koolis

MTÜ Sõprade Pool

2 500,00

Koolituste ja õpperiesi korraldamine

Lüllemäe Rahvaõpistu

1 800,00

Riidaja Kogukonna tegevusvõimaluste laiendamine

Mittetulundusühing Põdrala Külade Ühendus

1 245,60

Astrokaamera Tõrva Astronoomiaklubile

MTÜ Tähetipp

1 440,00

Lüllemäe Rahvaõpistu tegevusvõimaluste laiendamine

Lüllemäe Rahvaõpistu

3 054,60

Valgamaa PIK koolituspäevad ja õpitoad

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda

2 500,00

2022 kevadvoorus rahastatud projektid: 

Taotleja

Taotlus

Taotletav summa

Taheva Valla Külade Selts

Uma üülaat 2022

2 494,40

Taagepera Külaselts

Taagepera kõlab

374,99

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Tankla Õpilasmalev 2022

2 500,00

Mittetulundusühing Põdrala Külade Ühendus

Riidaja mänguväljaku rajamine

3 600,00

Mittetulundusühing Hummuli Arendus

Hummuli külakeskuse jõusaali sisustuse soetamine

3 919,20

MTÜ Vidrike Selts

Avatud hoovide päev Inni-Vidrike kogukonnas

1899,00

MTÜ Fortissimo

Tsirgufest 2022

1 649,00

Ritsu Külaselts

Õhinal Õppijate Õhtu

2 219,26

Puka Kogukond

"Külakiired" - eakate kaasamine kogukonda

2 430,00

Taheva Valla Külade Selts

Kalliküla ja Koikküla bussiootekohtade puuskulptuuridega pingid

1 700,00

Mittetulundusühing P-RÜHM

Palu bussijaam "uues kuues"

3 546,72

mittetulundusühing Sooru Arendus

Kogukonna kogemuskohvikud

2 115,00

2021 sügisvooru rahastatud projektid:

Projekti nimi Taotleja Toetatud summa
Taagepera kogukonna tegevusvõimaluste laiendamine Taagepera Külaselts 1 371,60
Militaarne perepäev Ritsu külaplatsil Ritsu Külaselts 1 680,00
Tõrva suusaradade hooldustehnika uuendamine Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts 4 000,00
"Lüllemäe suusamaa teenuste parandamine". MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus 3 682,80
Slackline Tsirguliina kogukonnale MTÜ Fortissimo 3 250,80
Hummuli külakeskuse saali akustika parandamine Mittetulundusühing Hummuli Arendus 3 537,00
Otepää AMS keraamikatöökoja sisustamine OTEPÄÄ AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS 3 600,00

2021 kevadvooru rahastatud projektid: 

Taotleja nimi Projekti nimi Summa
Taheva Valla Külade Selts Uma üülaat 2021 2 500,00
MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS Vana-Otepää mänguväljak 4 000,00
Ritsu Külaselts Tunne Eestimaad! 720
Mittetulundusühing Hummuli Arendus Külakiige ehitamine ja paigaldamine Hummuli parki 3 388,50
Mittetulundusühing Epre Arendus Laululava rekonstrueerimine 4 000,00
MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS Välitelk laudade ja pinkidega Pilkuse külale 
1 879,20
Lüllemäe Rahvaõpistu Kogukondlikud ühistegevused Lüllemäel 1 900,00
MTÜ LC Tõrva Mari Perepäev 1 989,00
Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Tankla Õpilasmalev 2021 2 500,00
mittetulundusühing Kungla Muusikateatri jätkusuutlik arendamine Valga linnas 2 500,00
Nõuni Külaselts Nõuni Haridusakadeemia 2021/22 2 500,00

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Andres Saarep, Heleena Jõgi, Marika Muru ja Mart Vanags.

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee