Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Valgamaa Omavalitsuste Liit ootab 1. oktoobriks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot 
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

KOP määrus 2020
Meede 1 taotlusvorm 2020 sügis
Meede 1 eelarve 2020 sügis
Meede 2 taotlusvorm 2020 sügis
Meede 2 eelarve 2020 sügis

2020 sügisvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:

Meede 1 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 1 kuluaruanne 2020 sügis
Meede 2 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 2 kuluaruanne 2020 sügis

2020 hindamisjuhend

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

Taotluste täitmise abimaterjalid: 

Meede 1  taotlusvormi täitmise abimaterjal
Meede 2  taotlusvormi täitmise abimaterjal
Tähtsamad märksõnad 2020 taotluste koostamisel ja aruandlusel

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

 Aruanded palume esitada aadressil kop@valgamaa.ee ;

2020 kevadvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:

Meede 1 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 1 kuluaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 kuluaruanne 2020 kevadvoor
2020 hindamisjuhend

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

2019 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2019 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm

2019 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2019 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

 

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

E - R 10 - 16
L - P  SULETUD!

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

AJUTISELT SULETUD!

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

T- L 10 - 15
E, P  SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

T - L 9 - 17
E, P -  SULETUD!