Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

Head KOP taotlejad! 

Saame teile jagada eelinfot, et KOP kevadvooru avanemiskuupäev on 01.04.2021. Uues voorus saab taotlemine olema taotluskeskkonnas, mille kasutajaks soovitame end teha juba eelnevalt, kuid taotlusvormid avanevad seal alates 01.04.2021. https://etoetus.struktuurifondid.ee

Lisaks on koostamisel ka uus määrus, mis toob kaasa samuti mitmeid olulisi muudatusi. Niipea kui on olemas rohkem infot, saame jagada ka infopäeva kuupäeva.

Küsimuste korral palun pöörduge: aet.arula@valgamaa.ee.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

esmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

KOP määrus 2020
2020 sügisvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:

Meede 1 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 1 kuluaruanne 2020 sügis
Meede 2 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 2 kuluaruanne 2020 sügis

2020 hindamisjuhend

Taotlused ja aruanded palume saata aadressil kop@valgamaa.ee ;

Taotluste täitmise abimaterjalid: 

Meede 1  taotlusvormi täitmise abimaterjal
Meede 2  taotlusvormi täitmise abimaterjal
Tähtsamad märksõnad 2020 taotluste koostamisel ja aruandlusel

2020.a sügisvoorust said rahastuse 8 projektitaotlust:

MTÜ Vidrike Selts Vidrike 100 aastat pildis
MTÜ Taagepera Külaselts Taagepera täiendab teadmisi
MTÜ Ritsu Külaselts Viikingitegega Perepäev Ritsus
Mittetulundusühing Josephine Kogukonna teenuste toa renoveerimine
MTÜ Valga Areng Valga Peebu pargi laste mänguväljaku rajamine
MTÜ Tõrva Noorte Liit Tõrva Raadio stuudiote uuendamine
MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu Turvaliste vaba aja veetmise võimaluste loomine Lüllemäel
MTÜ Ritsu Külaselts Peotelgid Ritsu Külaseltsile

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

2020 kevadvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:

Meede 1 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 1 kuluaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 kuluaruanne 2020 kevadvoor
2020 hindamisjuhend

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

 

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

 

Valga Turismiinfokeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

K - R 10 - 16
L - T  SULETUD!

Otepää Turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää
+372 766 1200

T - R  10 - 16
L - E SULETUD!

Tõrva Turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

T- L 10 - 15
E, P  SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

T - L 9 - 17
E, P -  SULETUD!