Menüü

Arengustrateegia

Valga maakonna arengustrateegia 2035+

Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega nr 13, 17.04.2018 algatati Valga maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2019-2023 ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm. Arengustrateegia ja tegevuskava koostamise protsessi juhtisid MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL) kaasates Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuuri ja Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna (REHO) Valga talituse.

Maakonna arengustrateegia on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ja tegevuskava 2019-2023+ kinnitati juhtrühma koosolekul 15. jaanuaril 2019 ja suunati Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe poolt (kiri  nr 1-9.11/22/2019) Valga, Tõrva ja Otepää vallavolikogudele heakskiitmiseks.

Valga maakonna arengustrateegia dokumentide menetlus volikogudes on leitav siit.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on heaks kiidetud Otepää vallavolikogu määrusega 24.01. 2019 nr 1-2/3, Valga vallavolikogu määrusega 01.02.2019 nr 69 ja Tõrva vallavolikogu määrusega 05.02.2019 nr 1-2/2019/2.

Valga maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2023 ja seiremõõdikud on heaks kiidetud Otepää vallavolikogu otsusega 24.01.2019 nr 1-3/7, Valga vallavolikogu otsusega 01.02.2019 nr 90 ja Tõrva vallavolikogu otsusega 05.02.2019 nr 1-3/2019/3.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ dokumendid:

VALGA MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2035+
LISA 1. Valga maakonna lähteolukorra analüüs
LISA 2. Valga maakonna arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega

 

VALGA MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA 2019-2023
SEIREMÕÕDIKUD
Strateegia lühikokkuvõte

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimist, seiret ja uuendamist koordineerib Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) üldkoosolek koostöös sihtasutusega Valgamaa Arenguagentuur (SVA), tegevuskava uuendatakse iga-aastaselt.

Tervise ja heaolu temaatika käsitlemine Valga maakonna arengustrateegia ja kohalike omavalitsuste arengukavade lahutamatu osana tagab tervise ja heaolu küsimustele vajaliku tähelepanu pööramise. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek 28.02.2019 kiitis heaks „Valga maakonna tervise- ja heaoluprofiil“. Profiili koostas ja kujundas MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskus, Ülla Visnapuu ja Marika Saard, tegevust koordineeris Valgamaa Arenguagentuur.

VALGAMAA TERVISE- ja HEAOLUPROFIIL

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

E - R 10 - 17
L - 10- 16
P - SULETUD!

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

E - R 10 - 16
L, P- SULETUD!

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

E - L 10 - 17
P - SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

T - L 9 - 17
E, P -  SULETUD!