Menüü


Tulevased sündmused

21 apr
Alustava ettevõtja baaskoolituse II moodul - webinar
Webinar Zoom keskkonnas
kell 09:45
28 apr
Kuidas alustada e-äriga? - webinar
Webinar Zoom keskkonnas
kell 09:45
05 mai
Alustava ettevõtja baaskoolituse III moodul - webinar
Webinar Zoom keskkonnas
kell 09:45
21 mai
Alustava ettevõtja baaskoolituse IV moodul - webinar
Webinar Zoom keskkonnas
kell 09:45
06 aug
Leigo Järvemuusika Festival
Leigo talu
kell 18:30

Arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia uuendamine

Strateegiate koostamise juhendmaterjalide dokumendid: 
Maakondlike arengustrateegiate juhend 
Lisa 1 Mõisted ja juhendid 
Lisa 2 Seosed riigi eesmärkidega 
Lisa 4 Tegevuskava vormi näidis 
Lisa 5 Ruumilise üldlahenduse näidised 
Lisa 6 Kontroll-leht arengustrateegia koostajale
Lisa 7 Soovitusi arengustrateegia koostajale
25.09.2018 Maakondlike arengustrateegiate toetusest - Esitlus. Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond 

Riiklikud ja regionaalsed arengukavad, Kagu-Eesti tegevused: 
Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020
Kagu-Eesti tegevuskava seirearuanne (2016) 
Kagu-Eesti tegevuskava rakendusplaan (2017) 
Kagu-Eesti mainekujundusekava (2019).
Kagu-Eesti mainekava tegevusplaan ja eelarve 2020-2022.
Kagu-Eesti maine uuring

 

Kagu-Eesti arenguprogrammi töökoosolekute materjalid:
13.06.2018 Avakoosolek. Kokkuvõte 
21.08.2018 Kagu-Eesti KOV juhtide seminar Otepääl
Ettekanne 21.08.18: Rivo Noorkõiv. Valga maakonna arengu väljakutsed 
03.10.2018 Kagu-Eesti programmi omavalitsusjuhtide arutelu Põlvas
16.10.2018 Kagu-Eesti arendusspetsialistide ja omavalitsusjuhtide kohtumine Valgas
26.11.2018 Kagu-Eesti koostöö infopäev Võrus, ettekanded: A. Leisalu - ettevõtlusest, A.Leisalu - tööstusaladest, A. Nigol - kultuurist ja arengust, E.Kuklane - avalikest teenustest, K. Ööbik - Kagu-Eesti taustast, M.Ruusmann - kultuurist, M. Ruusmann - Mulgimaa arengust, M. Ruusmann - Mulgi programmist, M.Timmo - mahedast Kagu-Eestist, T. Toots - riigimaanteedest
Kagu-Eesti programmi taust
Väljavõte: Eesti regionaalarengu strateegia
30.-31.08.2018 Kõrgete riigiametnike visiit Kagu-Eestis, ettekanded: Riigikaitselised töökohad, A.Leisalu - piirkonna majandusest, A.Allas - taristu, Eesti Raudtee, Operail, P.Ristkok - kokkuvõte, R.Org - Valga/Valka, R. Noorkõiv - kokkuvõte, R. Noorkõiv - kokkuvõte seminarist

Valgamaa kohalike omavalitsuste kinnitatud arengukavad ja eelarvestrateegiad:
VALGA VALLA arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 https://www.riigiteataja.ee/akt/409112018003
TÕRVA VALLA arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 202  https://www.riigiteataja.ee/akt/402112018038
OTEPÄÄ VALLA arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 – 2028 https://www.riigiteataja.ee/akt/402022019021
Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 https://www.riigiteataja.ee/akt/408012019011

Strateegia esitlused ja materjalid
5.03.2018 Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek: Päevakord, Esitlus: Arengustrateegia koostamise ajakava ja protsess 

24.05.2018 Valgamaa visiooniseminar: Ettekanne, kokkuvõte, allkirjaleht

6.11.2018 Arenguseminar: Päevakord, Tegevuskava, esitlus, kokkuvõte, allkirjaleht 

Juhtrühma ja töörühma koosolekud
Arengustrateegia koostamise protsess algatati koos kohalike omavalitsuste arengukavade protsessiga, ühiselt viidi läbi teemarühmade kohtumisi ja arenguseminare. 
17.04.18 esitlus VOL üldkoosolekul, Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia
Kohalike omavalitsuste arengukava koostamise protsessi kirjeldus ja dokumendid leitavad:
Valga valla arengukava: http://www.valga.ee/arengukavad
Tõrva valla arengukava: https://torva.kovtp.ee/arengukavad
Otepää valla arengukava: https://www.otepaa.ee/arengukavad-ja-uuringud

Juhtrühm arutas maakonna arengustrateegia teemasid Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekutel.

21.08.2018 Juhtrühma koosolek Otepääl. Esitlus. Allkirjaleht 

MEEDIAKAJASTUSED

http://www.arenguagentuur.ee/uudised/uudis/2018/03/12/algas-too-valga-maakonna-arengustrateegia-koostamiseks

https://lounapostimees.postimees.ee/4436975/algas-too-valgamaa-arengustrateegia-koostamiseks

http://www.valgamaa.ee/uudised/uudis/2018/05/28/valgamaa-arengustrateegia-visioon-kas-jatkame-lounamaana-voi-ugandina

https://lounapostimees.postimees.ee/4499844/arvamus-nimetagem-valgamaa-lounamaaks

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=23641&type=1

https://lounapostimees.postimees.ee/6487651/valgamaa-arengustrateegia-joudis-avalikule-valjapanekule

https://lounapostimees.postimees.ee/6495404/valgamaa-arengustrateegia-avalik-valjapanek-ootab-arvamusi

 

 

 

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

SULETUD kuni 01.05.2020

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

SULETUD kuni 01.05.2020

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

SULETUD kuni 01.05.2020

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
 T - L 9-17; P- E Suletud